EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish

Grejanje vozila obaveza prevoznika

Na temperaturama ispod plus 10 stepeni vozila moraju biti zagrejana – U slučaju kvara prevoznik je dužan da putnicima omogući da sa istim kartama nastave započetu vožnju drugim vozilom.

Obaveza putnika koji se voze autobusima Gradskog saobraćajnog preduzeća su dobro poznata – dužni smo da uredno platimo kartu, validiramo je u validatoru i usvojimo pravila kakva, kažu, postoje u mnogim evropskim državama. Koja su prava nas koji svakodnevno menjamo više prevoza, čekamo autobuse na minus 15, guramo se u prepunim vozilima i prečesto mrznemo jer u njima nema grejanja. Šta kažu propisi i kome se žaliti ako ih zaposleni u javnom prevozu krše istraživala je ekipa „Potrošača”.

Pravo korisnicima javnog prevoza u Beogradu, delom garantuje Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, a delom Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ( Sl. list grada Beograda br. 61/09, 11/11 i 55/11)

PRAVA I OBAVEZE PREVOZNIKA

U sistemu gradskog prevoza se ne nalaze samo vozila GSP, već i vozila privatnih prevoznika na linijama koje su dobili na gradskom konkursu, kao i BG voz i minibusevi i za sve njih važe ista pravila.

a) Član 30. stav 3. Odluke jasno propisuje da na temperaturama ispod plus 10 stepeni vozila moraju biti zagrejana dok, u letnjem periodu, vozila moraju biti provetrena i rashlađena, ukoliko poseduju sisteme za rashlađivanje. Nije preciziran pojama „zagrejana”, ali, pretpostavljamo da temperatura mora biti iznad 10 stepeni.

b) Na prednjoj strani vozila mora biti ispisan broj linije i naziv terminala u smeru kretanja, a na zadnjoj i ulaznoj strani vozila, ispisan broj linije.

v) Prevoznik je dužan da, prilikom obavljanja linijskog prevoza u svakom vozilu poseduje fotokopiju izdatog i overenog reda vožnje, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (verujemo da ovo niste znali).

g) U slučaju prekida saobraćaja zbog kvara vozila prevoznik je dužan da putnicima omogući da sa istim kartama nastave započetu vožnju drugim vozilom.

d) Prevoznik je takođe dužan da zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju. Uz to je dužan da na vidnom mestu u vozilu i naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora. Odluka ne kaže za koga to treba da bude vidno mesto. Vozača ili putnike, te mi pretpostavljamo da su u pitanju ovi drugi.

I vozači u vozilima imaju obaveze i to:

– da vozilo zaustavljaju na svim stajalištima prema registrovanom redu vožnje i da prilikom zaustavljanja otvore vrata,

– da dozvole ulazak i izlazak putnika samo iz prva dva vozila, ukoliko dužina stajališta omogućava istovremeno zaustavljanje više vozila,

– da vozilo zaustavi na posebno određenoj i obeleženoj površini na terminalu i da omogući putnicima ulazak u vozilo odmah po pristajanju, osim u vozilu koje je u rezervi ili u kvaru a zaustavljeno je na površini rezervisanoj za to,

– da pokrene vozilo tek kada se uveri da su sva vrata zatvorena,

– da za vreme rada nosi oznaku sa nazivom prevoznika i identifikacionim brojem i službeno odelo,

– da ne puši u vozilu,

– da se stara o održavanju reda u vozilu,

Osim obaveza, vozači imaju i određena prava, te mogu da ne dozvole ulazak u vozilo sledećim osobama:

– licu koje je vidljivo pod uticajem alkohola,

– licu obolelom od zarazne bolesti (kako li se to proceni?),

– detetu do šest godina starosti ako nije u pratnji odrasle osobe i

– licu čiji prtljag može izazvati povredu putnika ili oštećenja autobusa.

Vozači ne smeju koristiti mobilni telefon u toku vožnje. Sve ono, što važi za ostale vozače u saobraćaju, važi i za vozače javnog gradskog prevoza. Za nepoštovanje navedenog su predviđene sankcije o kojima ćemo nešto kasnije.

PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA

Ne treba da podsećamo da su putnici u obavezi da poseduju važeću kartu za vožnju i da je prilikom ulaska u vozilo validiraju. Ko to ne uradi, imaće posla sa kontrolorima i ovlašćenim licima. Kako uz ovu Odluku ide i Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (Sl. list grada Beograda br. 30/11 i 58/11), pokušaćemo da dokučimo ko je kontrolor, a ko, ovlašćeno lice.

Podsetićemo vas na jedan od tekstova „Potrošača” u kome smo pisali o službenim licima koja imaju zakonsko pravo da traže lične isprave na uvid to je bila redovna policija i komunalna policija. Dakle uniformisana lica sa legitimacijom čija je uniforma i legitimacija do detalja propisana važećim podzakonskim aktima.

Vraćamo se na Odluku i Pravilnik. Lica koja proveravaju validnost karte za prevoz se, kako u Odluci tako i u Pravilniku, nazivaju „kontrolori” i „druga ovlašćena lica”.

Bilo bi dobro da grad malo jasnije definiše pojam kontrolora, a naročito ovlašćenih lica, njihovu eventualnu uniformu i izgled legitimacije za proveru karata u vozilima javnog gradskog prevoza.

Kada je u pitanju provera identiteta osobe zatečene bez vozne karte Odluka i Pravilnik su složni, te se, citiramo, navodi –

„Ukoliko putnik ne poseduje voznu ispravu, odnosno odbije da je preda na proveru, dužan je da ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.” (član 22. stav 2. Pravilnika). Obratite pažnju da se ne pominje davanje ličnih isprava na uvid.

Ko nema validnu kartu ili je nije validirao dužan je da na licu mesta plati doplatnu kartu, pa može nastaviti vožnju. Onaj ko ne želi ili ne može da plati doplatnu kartu, uzima opomenu od ovlašćenih lica i dužan je da napustiti vozilo.

ŠTA SE MOŽE UNETI U AUTOBUS

– ručni prtljag, dečja kolica, invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu (pušku u futroli bez naboja, skije, pribor za ribolov i slično) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

– Za razliku od međugradskih prevoza, u gradski prevoz u Beogradu možete uneti psa koji nije viši od 40 centimetara i mačku i to u posebnom nosaču koji se naziva „transporter”. Period kada je ovo dozvoljeno je od 09.00 do 13.00 časova i 18.00 do 24.00 časa. Navedeno ne važi za dresirane pse, vodiče slepih lica.

KO JE NADLEŽAN ZA SPROVOĐENJE ODLUKE I KOME SE ŽALITI

Nadležni organ je organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja, koja se u gradu Beogradu zove: Sekretarijat za saobraćaj. No, inspektori funkcionišu pri Sekretarijatu za inspekcijske poslove. Većina koristi naziv „saobraćajni inspektor”, pa ćemo ga i mi ovde koristiti. Tu su i komunalni policajci da zavedu red među putnicima. Pretpostavljamo da su to jedina ovlašćena lica u smislu ove Odluke.

Kazne predviđene za prevoznika koji se ne pridržava odredaba ove odluke su znatne i kreću se u rasponu od: 50.000 dinara do 1.000.000 dinara. Predviđene su i kazne za vozače vozila i putnike. Za obe kategorije 2.500 dinara na licu mesta.

Putnici koji nemaju ispravnu i važeću ispravu mogu biti kažnjeni navedenim iznosom ako ga u takvoj situaciji zateknu saobraćajni inspektor i komunalni policajac. Ukoliko putnici ne plate navedenu kaznu u ostavljenom roku ili rade ono, što smo naveli kao zabranjeno, sačekaće ih kazna u rasponu od 2.500 do 75.000 dinara.

Brojevi telefona saobraćajne inspekcije: 2754-797, 3309-410.

Komunalnu policiju možete dobiti na sledećim telefonima operativnog centra koji radi od 00 do 24 časa: 2453-158, 2453-159, 3448-223.

Izvor:Politika,Redakcija „Potrošača”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije