EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • Turistička organizacija Kosjerić
tokosjeric
Adresa
Telefon 031 / 782 - 155
Faks 031 / 782 - 155
e-mail tokos@verat.net
web www.kosjeric.rs

Kosjerić je gradsko naselje u Srbiji u opštini Kosjerić u Zlatiborskom okrugu.

5Kosjerić je mesto u zapadnoj Srbiji na obalama reke Skrapež, koja izvire na planini Povlen, na 1000 mnv.

Kosjerić se nalazi u plodnoj dolini na 415 m nadmorske visine. Sa severozapada Kosjerić je okružen planinom Povlen 1347 m , a sa severoistoka planinama Kozomor 1007 m i Maljen 1104 m, na kojem se nalazi visoravan Divčibare, poznata turistička destinacija za ljubitelje zime i skijanja , sa ski stazama opremljenim ski liftom koji ima mogućnost prevoza 700 skijaša na sat.

Sa istoka je Subjel 924 m. Sa juga Kosjerić je zasečen vencem planina. Drmanovinom , sa najvišim uzvišenjem Grad 1022 m i Jelovom gorom 1011 m sa jugozapada , i Crnokosom 809 m sa jugoistoka.

U srednjem veku, ovaj kraj je bio u sastavu države Nemanjića sve do pada Srbije pod tursku upravu1463. godine.

2 (1)Tokom naredna dva veka, ovde su se jednako kao i pre Turaka ukrštali putevi koji su vodili od mora ka Zapadnoj Srbiji i ka Podunavlju i istoku. Kasniji ratovi Austrije i Osmanskog carstva prilično su proredili stanovništvo, koje je bežalo u druge, bezbednije krajeve i tamo ostajalo.

Tačno vreme naseljavanja područja današnje opštine Kosjerić teško je utvrditi. Osetniji dolazak stanovništva počeo je u drugoj polovini 18. veka, uoči poznate narodne pobune poznate pod imenom Kočina krajina. Uglavnom su se doseljavali ljudi iz Crne Gore, istočne Bosne, sa Starog vlaha. Najstariji doseljenici naselili su, pre ostalih, mesta Vardu, Taor i Makovište.

Smatra se da najstariji doseljenici potiču iz porodice Kosijer. U predanjima iz ranijih vremena kaže se da je Antonije Kosijer došao iz Kosijera, iz Crne Gore, i doveo svoja tri sina. Zatim su došli Jovan Baronin, iz sela Bare i njegova sestra sa sedam sinova. Zabeleženo je da je bilo doseljenika iz sela Divaca i iz Crnogorskog Kolašina. Dokumenti su još precizniji. U Kosjeriću se,1854. godine, uz svoju drumsku mehanu, nastanio izvesni Antonije Radojević. Ovaj korak ohrabrio je ostale trgovce i seljake da na istom mestu sagrade kuće i dućane. Kasnije je, širenjem naselja, Antonije Radojević uspeo da srez premesti iz Užica u tek stasalo mesto.

Kosjerić je počeo ubrzano da se razvija tek 1882. godine iako mu je u tome smetala blizina većih mesta kakva su, u ono doba, bili Valjevo i Požega. Za varoš je proglašen 1893. godine a za grad tek 30. aprila 1966. godine i ubrzano se razvija od prolaska pruge Beograd-Bar 1972. godine.

U Kosjeriću se održava međunarodni festival dečjeg folklora „Licitarsko srce“.

CRKVA BRVNARA

brvnara1U selu Seča Reka (udaljeno 7km od Kosjerića) nalazi se značajan kulturno istorijski spomenik – Crkva brvnara posvećena Svetom Đorđu. Po nekim podacima, podignuta je u 15. veku. Više puta je paljena i obnavljana da bi današnji izgled dobila u vreme Karađorđa, 1812. godine. Ovaj neobični sakralni objekat spada u najlepše te vrste u Srbiji. Ima trem, pripratu, naos i oltarski prostor. Krov je od šindre i strminom i visinom izrazito dominira. Unutrašnjost crkve je blago zasvedena. Pregrade su od lepo obrađenog drveta, duborezane i dekorisane, po čemu se posebno ističu vrata.

TURSKI HAN

Turski han u Kosjeriću je izgrađen 1854. godine za vreme turske okupacije. Nalazi se pod zaštitom država kao važan istorijski spomenik. Ispred hana nalazi se spomenik prvom doseljeniku u ove krajeve – Antoniju Kosijeru, osnivaču grada Kosjerić.

SEČA REKA

radadimitrijevic_vajatSeča Reka, dobitnik „Turističkog cveta“ za razvoj turizma, je udaljena 7 km od Kosjerića. Broji oko 1100 stanovnika u 332 domaćinstva. To je brdsko seosko naselje, locirano ispod brda Grad, na nadmorskoj visini od 480-550 m. Kroz selo protiče reka Sečica, koja je bogata ribom, pastrmkom potočarom. Okružena je planinskim predelima sa brojnim izletištima i lovnim terenima.

Turističku vrednost mesta povećavaju brojni kulturno-istorijski spomenici, od kojih je najznačajnija crkva brvnara iz 15. veka.

Etnografske vrednosti, izvorni narodni običaji, nošnja, folklor i kulinarstvo, predstavljaju se svake godine na priredbama i manifestacijama, od kojih je najznačajnija „Čobanski dani“ – manifestacija izvornog narodnog stvaralaštva.

DONJI TAOR

Selo na obroncima planine Povlen, na 1000m.n.v. Od Kosjerića udaljeno 20km. U selu se nalazi izvorište reke Skrapež, Taorska Vrela. Broj stanovnika je 140 u 43 domaćinstva.

MIONICA

Mionica kosjerićka se nalazi u neposrednoj blizini turističkog centra Divčibare, na padinama brda Subjel, udaljena od Kosjerića 9 km, na nadmorskoj visini od 620 m. U Mionici živi 232 stanovnika u 79 domaćinstava. Glavne poljoprivredne grane su stočarstvo i voćarstvo, a selo je poznato po šljivi i rakiji.

Selo je brežuljkastog tipa, bogato livadama i pašnjacima. Ispod Subjela izvire reka Mionica, u čijim brzacima se mogu pecati ribe karakteristične za male planinske reke (klen, krkuša i plova). Moguće je loviti nisku divljač.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije