EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • Turistička organizacija Dimitrovgrad
amblem
Adresa Balkanska br. 7, 18 320 Dimitrovgrad
Telefon +381(0)10-360-873
Faks +381(0)10-360-873
e-mail todimitrovgrad@ptt.rs
web www.todimitrovgrad.org.rs

Tragovi prvih naselja na teritoriji opštine Dimitrovgrad datiraju još iz vremenaeneolita (3.300 -2.200 g. pne), prelaznog perioda iz kamenog u metalno doba. O tom svedoče mnogobrojni arheološki nalazi kao što su kamene i bakarne sekire, keramičke posude, tegovi i kultni predmeti.

dim 2Zbog svog geografskog položaja ova teritorija je još od antičkog perioda bila važna tačka u povezivanju istoka i zapada. Tu je još u I veku nove ere prolazio put VIA MILITARIS na kome su se nalazile mnogobrojne stanice za odmor i promenu konja.

Po predanjima naziv ovog naselja bio je „Carski brod“, pa se kao takav i koristi u narodu. Ime „Spri brod“ pominje putopisac Zigmund fon Brjuhen (1643. godine). Pozivajući se na neke pisane izvore iz doba pre oslobođenja od Turaka (1877.

Do danas nije utvrđeno kada je ovo naselje konačno i zvanično dobilo ime Caribrod.

Današnje ime Dimitrovgrad, Caribrod je dobio 1951. godine.

Dimitrovgrad ima izuzetno povoljan položaj, pošto se nalazi na vrlo frekventnim putnim pravcima, na auto-putu Beograd – Niš – Sofija (deo nekadašnjeg antičkog puta Via militaris) i na železničkoj pruzi Beograd – Niš – Sofija, koji su najkraća veza između Evrope i Bliskog Istoka.

Turističke znamenitosti na teritoriji Opštine Dimitrovgrad možemo klasifikovati na sledeće celine:

Dimitrovgrad

dim 1Dimitrovgrad ima veliki potencijal u pogledu tranzitnog turizma, pošto kroz grad prolaze glavni putni pravci (auto-put i železnica) koji povezuju Evropu sa Bliskim Istokom. Pored tranzitnog turizma, glavni turistički potencijali Dimitrovgrada su Stara planina, Petrlaška pećina, Smilovsko jezero, dolina reke Jerme, Poganovski manastir, kao i seoski turizam, čemu posebno pogoduje nezagađenost životne sredine, kao i bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta.

Stara planina

Stara planina je deo planinskog sistema Balkan (tur. planina), koji se prostire delimično u Srbiji i većim delom u Bugarskoj, dug je oko 600 km, širok oko 30 – 50 km. Pruža se od Stare Planine na zapadu do Crnog mora na istoku i predstavlja produžetak Južnih Karpata.

Petrlaška pećina

Petrlaška pećina je u stvari sistem pećina na južnom obodu kraškog Odorovačkog polja, u rejonu Zabrđa. Udaljena je od grada oko 12 km severno, put je 10 km asfaltni i 2 km zemljani.Na južnom obodu Odorovačkog polja ima podzemnih kraških oblika, koji su stvarani za vreme jezerske faze krajem pliocena. Među tim oblicima najpoznatija i najznačajnija je Petrlaška pećina. To je biser prirode, sa bogatim pećinskim nakitom, nažalost nedovoljno proučen i nedovoljno iskorišćen.

Kanjon reke Jerme

dim 3Reka Jerma (Sukovska reka) je leva pritoka Nišave ukupne dužine 72 km. Izvire istočno od Vlasinskog jezera, gde njen izvorišni krak čini Vučja reka. Posle 17 km ona prelazi u predeo Znepolje u Bugarskoj (poznata i pod pod nazivom Trnska reka), pa preko bugarske teritorije teče 27 km, zatim se vraća u Srbiju kod sela Petačinci u dimitrovgradskoj opštini i teče uglavnom prema severu oko 28 km sve do uliva u Nišavu kod sela Sukova (11 km od Dimitrovgrada).

Klisura reke Jerme nastala je tokom tercijera posle regresije senonskog mora (pre oko 65 miliona godina) i složenih dugotrajnih promena inicijalnog paleoreljefa. Formiranje današnje vizure odigralo se je u poslejezerskoj, pliocensko-pleistocenskoj fazi kao posledica kombinovanog dejstva tektonskih aktivnosti, vodene erozije, denudacije i kraških procesa. Tada je nastala i reka Jerma.

U rejonu Derekula korito Jerme je u proširenjima široko, a u klisuri vrlo usko. Voda kroz klisuru teče uz jaku huku, probija se pored ogromnih blokova ili se sa njih stropoštava, kovitla i peni. U širem delu korita dubina bistre vode leti iznosi nekoliko desetina santimetara, a u klisuri mestimično oko dva metra. U vreme topljenja snega i jakih kiša vodostaj je znatno viši. Probijajući se kroz Greben planinu (1337 m) i Vlašku planinu (1442 m), Jerma gradi dva gorostasna klanca koje meštani nazivaju Odorovsko i Vlaško ždrelo, sa stranama visokim 300-400 m i širinom 10-30 m.

Izgradnjom puta naglo je porastao broj posetilaca ljubitelja divlje lepote reke Jerme, zatim Poganovskog manastira, smeštenog pored same reke, kao i posetilaca obližnjeg banjskog lečilišta još iz rimskog perioda Zvonačke banje (opština Babušnica), sa termalnom i radioaktivnom vodom 28° C.

Poganovski manastir

dim 4Manastir sv. Jovana Bogoslova, u narodu poznatiji kao Poganovski manastir, smešten je u prelepoj dolini reke Jerme, kod sela Poganovo, između Odorovačkog i Vlaškog ždrela. Zbog izuzetne lepote već vekovima je predmet interesovanja ne samo vernika, već i mnogih ljubitelja kulturno-istorijskih spomenika, ljubitelja prirode i izletnika sa naših prostora i šire.

Izgrađen je krajem XIV, a oslikan krajem XV veka. Zahvaljujući svom nepristupačnom položaju (sve do 1927. godine klanci Jerme su bili potpuno neprolazni) ostao je kroz vekove relativno neoštećen od ruku raznih osvajača. Pre tridesetak godina izvršena je sveobuhvatna rekonstrukcija i restauracija.

Smilovska jezera

Jezera Savat I i Savat II su veštačke akumulacije napravljene u rejonu Zabrđa, u kraškoj Odorovačko-smilovskoj kotlini (na oko 700 m nadmorske visine) u blizini sela Smilovci, pa su poznatija kao Smilovska jezera. Od Dimitrovgrada su udaljena oko 12 km severno i do njih vodi asfaltni put.

Teren oko jezera pogodan je za trasiranje pešačkih, trim, jahaćih i biciklističkih staza, kao i za izgradnju kamp-naselja, bungalova i restorana. U blizini se nalazi čuvena prirodna retkost Petrlaška pećina (oko 2 km), kao i manastiri Sveta Petka i Sveti Kirik i Julita.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije