EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • Turistička organizacija Bor
bor
Adresa Moše Pijade 19, 19210 Bor
Telefon 030/459-020
Faks 030/459-020
e-mail tobor@ptt.rs
web

Opština Bor se nalazi na krajnjem istoku Srbije, u severnoj Karpatskoj zoni, na prosečnoj nadmorskoj visini od 378 metara. U blizini su granice sa Bugarskom i Rumunijom.

bor3Položaj koji zauzima karakteriše Bor kao dolinsko-planinsko naselje jer je okruženo obroncima Južnih Karpata: na severu Veliki Krš, na severozapadu Crni Vrh i na zapadu Deli Jovan.

Opština Bor je sedište Borskog okruga koji, osim Bora, čine opštine Kladovo, Majdanpek i Negotin.

Na teritoriji opštine Bor nema većih vodotoka. Manjim pritokama oblast gravitira ka dolinama Crnog i Velikog Timoka. Pregrađivanjem Brestovačke reke 1959. godine formirano je Borsko jezero koje je značajno za industrijsko napajanje i turizam.

hotel-bor-01Važna specifičnost opštine, koja nije karakteristična za industrijski razvijene sredine sa visokim stepenom zagađenosti životne sredine, predstavljaju prirodni uslovi za razvoj turizma. Pod šumama je 37,1% teritorije opštine sa staništima raznovrsne faune. Ističu se visovi Crnog vrha, Stola, lovište Dubašnica, kompleks Zlotskih pećina (Lazareva pećina i Vernjikica), sa izvanrednim pećinskim ukrasima, izvorima mineralne i lekovite vode. Na toj osnovi izgrađeni su brojni smeštajni, rekreacioni i drugi infrastrukturni objekti.

Termomineralne vode u okolini Bora korišćene su još u rimsko doba. Najznačajnija izvorišta su u toku Brestovačke reke gde se nalazi i poznata Brestovačka banja.

Najznačajniji deo novije istorije ovog kraja povezan je sa nalazištima rude bakra i drugih metala. Pored eksploatacije nalazišta bakarne rude, metalurške prerade i proizvodnje blister i elektrolitskog bakra i pratećih metala izgrađeni su brojni prerađivački kapaciteti u opštini, a na njima je bazirana industrijska proizvodnja u drugim mestima Srbije.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije