EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • Turistička organizacija Bačka Topola
tobackat
Adresa Glavna 12. 24300 Bačka Topola
Telefon +381(0)24 711 020
Faks
e-mail info@backatopola.org.rs
web www.backatopola.org.rs

Opština Bačka Topola se nalazi u severnom delu Srbije, Vojvodine, na severnom delu Bačke.

backa-topolAPodignuta u srcu Panonske nizije, Bačka Topola je oduvek bila tranzitno sastajalište. Grad Bačka Topola je privredni, politički i kulturni centar istoimene opštine. U dolini potoka Krivaja i na brežuljcima Bačke lesne zaravni, na površini od 596 km² živi zajedno više od 20 nacija.

Turističko-geografski položaj opštine je izuzetno povoljan jer tu prolazi međunarodni put u pravcu sever-jug, autoput Koridor 10, međunarodna železnička magistrala Budimpešta-Beograd, kao i savremeni regionalni putevi. U opštini su u upotrebi četri zvanična jezika: srpski, mađarski, rusinski i slovački.

U Bačkoj Topoli možete posetiti:

Katolička crkva Bezgrešne Device Marije

Izuzetno značajna građevina, ne samo kao sakralna, već kao i turistička znamenitost. Sa visinom tornja od 72,70 m, ovo je najviša katolička crkva u Srbiji. Sa kapacitetom od 5.000 ljudi jedan je od najimpresivnijih primera sakralne arhitekture na teritoriji naše zemlje.

Hram posvećen Sv. proroku Iliji

znam2Kamen temeljac crkve položen je 1938. godine, a osvećenje crkve je obavljeno tek 1940. godine na dan Sv. Ilije. Crkva je izgrađena u neovizantijskom stilu, ukrašena ikonama koje potiču iz sredine 19-og i sa početka 20-og veka. Najvrednije su ikone koje naslikao majstor Klajić 1855. godine.

Crkva Srca Isusovog

Jednobrodna katolička crkva se nalazi u istočnom delu grada. Njena izgradnja je započeta 1990. godine, a osvećena je 2001. godine. Interesantno je da je crkva sagrađena gotovo u celini od dobrovoljnih priloga.

Kaštel Krai – Gradski muzej

Baronski kaštel je završen 1805. godine, a izgradnju je naredio sam baron Pal Krai 1802. godine. O izgradnji i radovima ne postoje detaljniji podaci. Interesantno je napomenuti da je ovo prva kuća spratnica u opštini (osim katoličke crkve) i bila je biser tadašnjeg naselja. U nekadašnjem kaštelu porodice Krai danas se na spratu nalaze Gradski muzej i Zavičajni arhiv, a u prizemlju su smeštene galerija i sala za venčanja.

Zavičajna kuća

zav1Zavičajna kuća u Bačkoj Topoli je sagrađena 1843. godine, sa zidovima od naboja i pokrivena je trskom. Uloga kuće je da prikaže tradicionalnu arhitekturu ovdašnjih ljudi počev od detaljnih formi do životnog prostora. Radi se o tipičnoj panonskoj trodelnoj kući. Uređena je nameštajem sa kraja 19-og i početka 20-og veka.

Kolarsko-kovačka radionica

Radionica u kojoj su zajedno radili kolari i kovači je jedinstven objekat ove vrste u našoj zemlji. Kovački i kolarski zanati u Bačkoj Topoli imaju dugu tradiciju i najverovatnije su prisutni u životu naselja od samog naseljavanja u 18-om veku.

Kovači i kolari iz Bačke Topole su veoma dobro vladali svim tajnama svoga zanata. Kola bačkotopolskih majstora su bila omiljena širom južnog oboda Panonske nizije. Izrađivali su karakteristične kolske okove sa posebnim šarama i razvijali specifične tipove kola. Izložbeni materijal je obiman i vredan i na drugom mestu se ne može naći. Radionica se nalazi pod zaštitom države.

Narodna biblioteka

Biblioteka je smeštena u zgradi nekadašnjeg jevrejskog rabinata. Sagrađena je početkom 20-og veka u maorskom stilu. Ranije se kraj nje nalazila i sinagoga koja je izgorela. Od objekata koje je koristila jevrejska zajednica u Bačkoj Topoli preostali su samo jevrejsko groblje i mrtvačnica.

znam11Mali bioskop

Mali bioskop je jedina zgrada u Bačkoj Topoli koja je izgrađena u stilu secesije. U njoj je bačkotopolska porodica Nađ imala bioskop do kraja II svetskog rata. Danas je u privatnom vlasništvu i koristi se za druge namene.

Kalvarija

Kalvarija se nalazi na najvišoj tačci grada i gospodari nad užim centrom naselja. O izgradnji kapele i kipova ne postoje izvorni dokumenti. Spomenik je posvećen novozavetnoj Golgoti, podignut 1797. godine i najstarija je građevina u gradu. Stubovi štacija i kapela su izgrađeni krajem 19-og veka.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije