EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • Turistička organizacija Bač
Graphic1
Adresa Trg Dr. Zorana Đinđića, 21420 Bač
Telefon +381-21-772-222
Faks +381-21-772-222
e-mail info@turizambac.org
web www.turizambac.com

Opština Bač se nalazi u jugozapadnom delu prostrane panonske nizije, u Vojvodini, još bliže u jugozapadnom delu Bačke.

Područje opštine Bač se nalazi između opština Bačka Palanka i Odžaci, dok se sa druge strane Dunava nalazi Vukovar u Republici Hrvatskoj. Kroz Bač protiče kanal koji se nalazi u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Teren opštine Bač je ravničarski, ispresecan manjim vodotocima.

Bač je udaljen 62 km od Novog Sada, 140km od Beograda i 120km od Subotice.

U Baču i okolini, možete posetiti:

Bačka Tvrđava

bačka tvrđavaJedna od najstarijih tvrđava u Srbiji i celoj Panoniji, nalazi se u gradu Baču na severozapadu Srbije, u blizini granice sa Hrvatskom.

U vreme ugarskog kralja Karla Roberta Anžujskog (1338-1342) grad na Mostongi dobija četvorougaonu kulu sa šest spratova, značajnu za odbranu grada. Danas je to najstarija srednjevekovna tvrđava u Vojvodini. Grad tada ima osam kula, razne odaje upravitelja okruga, hodnike, boravišta za stražu, kuhinju, bunar, štalu i sl. Ispod grada se razvijalo civilno naselje , podgrađe, u koje se ulazilo preko pešačkog mosta kroz kapiju “Šiljak” gde se svojevremeno nalazio drveni pokretan most, tipičan za ondašnje vreme. Bač tada postaje važno vojno, političko, kulturno i crkveno sedište. U periodu nakon Mohačke bitke, 1529 godine grad i tvrđava su bili pod turskom vlašću. Iz tog perioda potiču i opisi Bačke tvrđave u putopisima Evlije Ćelebije. Prema pisanju putopisaca grad je bio opasan u širokom krugu rovovima ispunjenim vodom.

Od vremena Rakocijeve bune (1703 – 1711) tvrđava biva spaljena, razrušena i napuštena. Pored toga Bačka tvrđava je ostala najbolje očuvana srednjevekovna tvrđava u Vojvodini. U Baču se i danas nalaze ruševine nekadašnje tvrđave čija je osnova u vidu nepravilnog petougaonika. Tvrđava leži na maloj uzvišici u odnosu na grad , u čijem podnožju se nalazi presuhlo korito reke Mostonge. Prvobitno je tvrđava bila opkoljena rovovima ispunjenim vodom iz rečice Mostonge. Ovaj rov je i danas uočljiv. U tvrđavu se ulazilo preko pokretnog drvenog mosta.

U ruševinama danas postoje četiri bočne i jedna centralna kula visine 18m, koja je delimično rekonstruisana.

Tursko kupatilo

turko kupatiloU 14. veku su zabeleženi sve češći upadi Turaka. Mnogi pohodi na Turke su kretali iz Bača. U vreme Mohačke bitke i Bač je dao svoju konjicu međutim prodor Turaka nije zaustavljen pa Bač početkom 15. veka nakon Mohačke bitke i pada Beograda, biva osvojen 1529.godine. Posle Mohačke bitke Turci su opustošili Bač i ovaj grad u Bačkoj postaje kadiluk Segedinskog sandžaka i sedište Bačke nahije koja je brojala 70 sela, a o čemu svedoče ostaci Turskog kupatila-hamama iz 1529.godine. Bač je krajem XVI veka imao 400 muslimanskih i svega 15 hrišćanskih porodica. Hamam je imao šest prostorija: za poslugu, šadrvan – čekaonica, halvate – prostorija za kupanje u pari, hazna – rezervoar za vodu i đulhan – ložionica. Sačuvani su zidovi nekoliko prostorija sa posudama iz tog doba, kao i još vidljivi ostaci keramičkoh cevi koje su služile za razvođenje tople i hladne vode.

Hamam u Baču je jedina očuvana građevina islamske kulture u Vojvodini, najbliža analogija može se naći u Stocu.

Franjevački samostan

frajevački samostanFranjevački samostan sa crkvom Uznesenja Marijinog vredno je i retko kulturno nasleđe, zbog čega je kategorisano najvišim stepenom- od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Njegovu posebnu vrednost čine dugo i neprekidno trajanje, višeslojnost i preplitanje stilova gradnje i važnost koje ovo sakralno nasleđe imalo za stanovnike Bača i okolnog prostora.

Nedaleko od tvrđave, u centru Bača nalazi se Franjevački samostan kome su temelje postavili pripadnici viteško – monaškog reda Vitezovi Svetog Groba Jerusalimskog , koji su se borili u krstaškim ratovima još u 12. veku 1169 god. Kada je ukinut ovaj viteško- monaški red samostan pripada kaluđerima franjevcima mađarske nacionalnosti 1300 god. Jedini dokaz da su ovde boravili templari su zvonik i apsida, dok drugih ostataka templarskih gradjevina nema. Samostanska crkva je izgrađena u kasnoromaničkom i ranogotičkom stilu. Kasnije, u svojim osvajačkim pohodima Turci su ga delimično porušili , a toranj pretvorili u minaret. Turska uprava je Bač uključila u Budimski pašaluk, a grad je bio sedište Bačke nahije kojoj je pripadalo čak 70 sela.

fr.samostan 2U ratovima koji su se vodili do kraja 17. veka na bačkim prostorima, samostan je u viče navrata rušen i paljen, doziđivan i obnavljan pa otuda i arhitektonsko šarenilo samostanske crkve.Vidljivi su tragovi romanike, kao i kasnijih gotskih prepravki i baroknog dograđivanja. U samostanu se čuva Italokritska ikona slikara Dime rađena 1687. godine i slika „tajne večere“ u baroknom stilu iz 1737.Najstariji i stilski najzanimljiviji delovi su prostrana romanska apsida-svetilište i ostaci gotskih fresaka iz 15.veka, kao i masivni smostanski zvonik na osnovama iz 12.veka, koji daju upečatljivo obeležje ovom zdanju.

Za vreme krstaških ratova u okviru današnjeg Franjevačkog samostana bila je ustanovljena bolnica za koju se pretpostavlja da je bila prva u ovom delu Evrope.

Manastir Bođani

manastir-Bođani-14-1024x685Na severu Bačke oko desetak kilometara od Starog Bača, podje se prema Vajskoj, pravo putem i dodje do Bodjana i manastira sa leve strane. Ovaj manastir sa crkvom posvećenoj Vavedenju Presvete Bogorodice dugačak je 17 m a širok 6 m. Zidovi su debljine 1 m. Fasada hrama je bez ukrasa. Ktitor manastira je bio bogati trgovac Bogdan uz dozvolu ugarskog kralja Matije Korvina. Hram je izgradjen 1478 god a konačno završen 1722g. Vise puta je rušen i obnavljan. Crkvu je oslikao 1737g. Hristifor Žefarević. Bodjansko slikarstvo predstavlja novinu u srpskom slikarstvu i nazvan je”prelazni period”. Ikonostas je u duborezu sa 39 ikona i izradili su ga Vasilije Romanović i Jova Vasiljević a radjen je izmedju 1745-1748 god. Konak je završen 1790 god. Nakon velike seobe Srba, Bodjani su jedno vreme bili sedište episkopa. Početkom 18 veka u manastiru je radila bogoslovska skola. U okviru konaka nalazi se mala kapela sa izvorom na kome se po predanju ktitor ovog manastira Bogdan koji je imao bolesne oči, umio i ozdravio. Iz zahvalnosti na tom mestu je podigao ovaj manastir koji je prvobitno bio brvnara. Kompleks manastira ima veliki i uredjen park. Manastir je muški i aktivan. veliki i uredjen park. Manastir je muški i aktivan.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije