EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • Turistička organizacija Alibunar
alibunar logo
Adresa Žarka Zrenjanina 4, 26310 Alibunar
Telefon 013/641-074
Faks 013/641-146
e-mail turistickaal@madnet.rs
web

Alibunar je grad u opštini Alibunar u Južnobanatskom okrugu.

alibunar gradKroz Alibunar prolazi značajna drumska saobraćajnica Beograd-Pančevo-Alibunar-Vršac-Temišvar, kao i železnica koja takođe spaja Beograd i Temišvar. Alibunar se u Kruševskom spomeniku pominje kao „Alijina voda“.

Stanovništvo se bavi poljoprivredom, a delom je zaposleno u poljoprivrednom kombinatu. Alibunar potiče još iz turskog perioda. Na tom mestu je bio je neki Alijin bunar, po kome je i dobio ime. Posle povlačenja Turaka, Alibunar je srpsko naselje sa 32 kuće (1717). Godine 1773. godine je u sastavu nemačkog graničarskog puka.

Međunarodnim putem E-94 kao i prugom međunarodnog karaktera  na relaciji Beograd-Alibunar-Vršac-Temišvar omogućena je dobra komunikacije između naše zemlje i susedne Rumunije, što podrazumeva promet domaćih i stranih turista.

Kao deo međunarodnog puta opština Alibunar povezana je sa Beogradom 56km, Pančevom 35km, i Vršcem 33km. Put je detaljno rekonstruisan 2007. godine i u odličnom je stanju.

Ovakav  položaj i blizina aeredroma (60km), Dunava (40km) i gradskih centara daje mogućnost različite ponude, kao što su rekreativni, izletnički i wellness turizam na lokalitetu Devojački bunar, kao i lovni i ribolovni turizam na celokupnoj teritoriji opštine. Ovakva ponuda  pruža mogućnost povratka prirodi i odmoru, van zagađenih i bučnih gradskih centara.

Osnovni turistički potencijal opštine Alibunar je Deliblatska peščara. Predstavlja izuzetan rezervat ali i neiskorišćeni potencijal za dalji razvoj turizma u opštini.

Od važnosti je sagledavanje vodnog potencijala Deliblatske peščare (izvora vode za piće, termalnih izvora i kaptažnih izvora), zbog uvida u mogućnost realizacije pojedinih turističkih sadržaja. Termalni izvori mogu biti osnova za razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma.

Drugi turistički potencijal opštine Alibunar je kanal Dunav-Tisa-Dunav kod Janošika.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije