EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Vrata

Osobe u invalidskim kolicima sa problemom vrata susrecu se na mnogim mjestima.

O bilo kojim vratima da je rijec (jednokrilna, dvokrilna, posmicna, mimohodna, okretna, na sklapanje, itd.) i na bilo kojoj prostoriji da se nalaze (od reprezentativne dvorane, do WC-a), njihova svijetla širina, da bi se njima mogle koristiti osobe u invalidskim kolicima, ne smije biti manja od 90 cm.

Ta vrata moraju, uz to, imati posebno oblikovane rukohvate, na visini od 100 cm za odrasle, odnosno 75 cm za djecu, kao i donji dio obložen limom do visine od 40 cm.

Kako su osobama u invalidskim kolicima, prilaz vratima i vucenje ili guranje njihovih krila, zbog gabarita samih kolica, veoma otežani, to tlocrtnom dispozicioniranju ovog arhitektonskog elementa treba posvetiti posebnu pažnju. Ukoliko se cak i dovoljno široka vrata postave u uzak hodnik i otvaranje usmjeri ka hodniku, zbog nemogucnosti povlacenja njihovih krila,ona za lica u invalidskim kolicima ostaju neupotrebljiva, odnosno postaju arhitektonska barijera.

Osim širine, osnovni zahtjev, koji prilikom projektovanja vrata i njihovog prostornog smještanja treba ispoštovati.

Naime, na onoj strani krila vrata na kojoj se nalazi kvaka, neophodno je odmaknuti bocni zid od otvora vrata za minimalno 50 cm. To osobi u invalidskim kolicima omogucava prilaz vratima, hvatanje kvake i nesmetano povlacenje krila vrata pored kolica, a potom i prolazak kroz vrata.

Da bi osoba u invalidskim kolicima mogla za sobom zatvoriti vrata, na njima je neophodno montirati i jedan rukohvat, na suprotnoj strani od one na koju se vrata otvaraju. Rukohvat hendikepiranim licima omogucava potpunu kontrolu vrata, a istovremeno pruža i koristan dodatni oslonac. Montira se, kako je vec navedeno, na visini od 100 cm za odrasle, odnosno 75 cm za djecu.

S obzirom da su osobi u invalidskim kolicima prilaz vratima i vucenje ili guranje krila vrata, zbog gabarita samih kolica, veoma otežani, u posljednje vrijeme u svijetu su se pocela raditi vrata posebne konstrukcije, sa specijalno izvedenim detaljima (šarkama, vodilicama, utorima, i sl.). Njihovo se krilo, prilikom otvaranja, zavisno od tipa konstrukcije, ili preklapa ili na pogodan nacin klizi ustranu, zauzimajuci na taj nacin osjetno manju površinu, i omogucavajuci osobi u invalidskim kolicima nesmetan prilaz i manipulisanje vratima, bez velikog naginjanja iz kolica.

Najvažniji detalj na vratima svakako je kvaka. Da bi mogla svrhovito da služi osobama sa razlicitim deformitetima ruku, njenom oblikovanju treba posvetiti posebnu pažnju. Kvaka mora biti ergonomski dizajnirana, da omoguci lagano hvatanje iz razlicitih prilaznih uglova. Ostvareni hvat mora biti siguran, što znaci da se ne smije dešavati da, prilikom pritiskanja kvake nadolje, ruka sklizne sa nje. Sila potrebna za njeno aktiviranje ne smije biti prevelika. Uz to je, zbog slabovidecih osoba, neophodno i da bude lako uocljiva. Zato je, u odnosu na vrata, treba obojiti (oznaciti) kontrastnom bojom.

Na kraju je potrebno napomenuti da se vrata danas opremaju i posebnim uredajima za automatsko otvaranje. Njih aktiviraju senzorski, ultrazvucni ili infracrveni davaci signala, koji reaguju na svako približavanje vratima. Ovi uredaji omogucavaju osobama umanjenih tjelesnih sposobnosti korištenje vrata bez icije pomoci i bilo kakvih poteškoca i naprezanja.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije