EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Urbana oprema

Urbana oprema koju, ako im je to omoguceno, u velikoj mjeri koriste osobe u invalidskim kolicima jesu telefonske govornice, poštanski sanducici, automati za novac, dugmad na semaforima cijim pritiskanjem se traži zeleno svjetlo za prelaz preko saobracajnice, razne vrste kioska za prodaju štampe, hrane, suvenira, korpe za smece, te razni drugi elementi, koje upotrebljavaju rjede. Da bi ova lica mogla upotrebljavati svaki od nabrojenih elemenata urbane opreme, ispred njih ne bi trebalo da bude stepenica, denivelacija terena vecih od 2 cm, suviše strmih kosina ili kanalizacionih šahtova sa prevelikim otvorima rešetki. Isto tako, osnovna podloga morala bi biti glatka, odnosno ne bi smjela biti izvedena od grubih kamenih ili betonskih kocki, kaldrme ili pak posuta šljunkom ili rizlom.

Osnovni uslov koji se mora poštovati prilikom postavljanja poštanskih sanducica na zidove ili stubice jeste da otvor za ubacivanje pošiljki ne bi smio biti na udaljenosti od tla vecoj od 120 cm.

Ukoliko je taj otvor postavljen na vecoj visini od propisane, on je za najveci broj lica u invalidskim kolicima nedohvatljiv. Pred poštanskim sanducicima ne bi smjele postojati prepreke u vidu stepenica ili denivelacija terena viših od 2 cm. Površina tla treba da bude horizontalna i obradena glatkim i tvrdim završnim materijalom – nikako kaldrmom, granitnim kockama, bilo kakvom vrstom ploca sa preširokim i predubokim fugama, šljunkom, rizlom, pjeskom ili slicnim materijalima.

Javne telefonske govornice trebalo bi da su opremljene vratima koja omogucavaju prolaz invalidskim kolicima, dakle vratima cija je minimalna širina 90 cm i koja se otvaraju prema vani. Isto tolika treba da bude minimalna širina same telefonske govornice, dok njena dužina ne treba da bude manja od 130 cm. Pod govornice treba da bude u nivou okolnog terena, sa minimalnim nagibom radi onemogucavanja prodiranja vode u govornicu. Telefonski aparat trebalo bi da bude pricvršcen tako da mu se slušalica nalazi na maksimalnoj visini od 100 cm, a brojcanik i prorez za ubacivanje novcica ili telefonskih kartica na maksimalnoj visini od 120 cm. Za ostale kategorije osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima trebalo bi predvidjeti i preklopno sjedište na visini od 50 cm, kao i prirucnu policu na visini od 70 cm. Javnu telefonsku govornicu, napravljenu po navedenim preporukama, trebalo bi obavezno oznaciti i medunarodnim znakom pristupnosti, postavljenim tako da bude lako uocljiv.

Ako se ne poštuju navedene preporuke, onda osobe u invalidskim kolicima ostaju ispred javnih telefonskih govornica.

Dugmad na semaforima i uopšte sva dugmad, tasteri i prekidaci koje bi trebalo da mogu dohvatiti osobe u invalidskim kolicima, ne bi smjela biti postavljena na visini vecoj od 120 cm.

Razne vrste šaltera, prodajnih mjesta u vidu šaltera i pultova (pult za odlaganje kupljene robe prilikom placanja na kasi, pult u restoranima sa samoposlugom, recepcijski pult i slicni) treba da budu projektovani tako da im visina police za odlaganje predmeta ili novca nije veca od 90 cm.

 

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije