EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Umivaonik

Umivaonik je najcešce korišteni sanitarni uredaj. Zbog toga se njegovoj postavci mora posvetiti posebna pažnja. Mora biti ergonomski dizajniran i posjedovati odgovarajuce dimenzije. Gornja površina mora mu biti horizontalna, a da bi mu se moglo pristupiti u invalidskim kolicima, ispod njega mora biti slobodan prostor visine 65 do 70 cm. To znaci, da bi trebalo izbjegavati stojece modele, a isto tako bi trebalo upotrebljavati sifone koji ne zauzimaju mnogo mjesta.

Ovakvi umivaonici se montiraju na vertikalne šine i posjeduju elasticnu vezu sa sifonom, pa im je moguce podesiti visinu shodno potrebama svakog pojedinog korisnika. Uz to se zahtijeva da im je prednja strana blago povijena, što, i pored povecanih dimenzija umivaonika, omogucava lak dohvat slavine.

Slavina bi trebalo da bude jednorucna, sa ergonomski oblikovanom rucicom, zaobljenih bridova i coškova.

Oprema oko umivaonika, takode, mora biti ergonomski oblikovana i postavljena, tako da omogucava korištenje kako hendikepiranom licu u invalidskim kolicima, tako i zdravim clanovima domacinstva.

Ogledalo uz umivaonik može biti izvedeno na dva nacina.

Najprije, ono može biti pricvršceno za zid na uobicajen nacin.

Da bi, u tom slucaju, udovoljilo kako hendikepiranim osobama u invalidskim kolicima, cije oci se nalaze na visini od oko 125 cm, tako i zdravima, cije su oci, kod onih viših, na visini od oko 170 cm, potrebno ga je raditi povecanih dimenzija. Ono mora biti široko koliko i umivaonik i dugacko (visoko) oko 100 cm. Mora biti postavljeno tako da dodiruje gornji rub umivaonika. Slabost ove varijante je u tome što stvari, koje se ostavljaju na umivaoniku, zaklanjaju ogledalo upravo u onom njegovom dijelu koji je najpotrebniji licima u invalidskim kolicima, i što se taj dio veoma brzo zaprlja.

Bolje od navedenog, jeste rješenje sa ogledalom koje ima mogucnost zakretanja oko donjeg horizontalnog brida. Ogledalo je, u ovom slucaju, pricvršceno za zid na uobicajenoj visini, a promjena njegovog nagiba vrši se rucicom postavljenom ispod. Ogledalni set mogu ciniti i jedna ili dvije svjetiljke, koje se zakrecu zajedno sa ogledalom i cine upotrebu ogledala udobnom svim njegovim korisnicima.

Oslonci uz umivaonik moraju biti ergonomski dizajnirani, ne smiju imati oštre bridove i uglove i, u odnosu na pozadinu, moraju biti kontrastno obojeni. Njihova forma, raspored i visina pricvršcivanja moraju biti detaljno prostudirani i prilagodeni tjelesnim karakteristikama svakog pojedinog hendikepiranog korisnika.

Ostala oprema uz umivaonik: držaci posuda za cetkice za zube, za pastu za zube, za sapun, za pribor za brijanje, držaci za peškire, polica ispod ogledala (samo u drugoj varijanti), itd. moraju biti ergonomski oblikovani i ne smiju imati oštre bridove, s obzirom da osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti cesto ne mogu u potpunosti kontrolisati svoje pokrete. Zbog slabovidecih, moraju, u odnosu na pozadinu, biti kontrastno obojeni.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije