EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Trotoari i pješački prelazi

Elementi komunalne opreme koji, ako su loše riješeni, zadaju najviše poteškoca licima koja se pri kretanju služe invalidskim kolicima ili drugim ortopedskim pomagalima, su trotoari i pješacki prelazi, odnosno samo mjesto prelaska trotoara u pješacki prelaz i obratno, kao i kosine.

Tradicionalno izvedeni, radili su se, i još uvijek se rade, visoki oko 10 do 15 cm, a bez posebno izvedenih kosina prilikom nastavljanja u pješacki prelaz. Ni najmanje se, pri tom, nije mislilo na osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima i njihovu mogucnost, odnosno nemogucnost da koriste takve trotoare. To je onemogucavalo i onemogucava licima u invalidskim kolicima, da ih na tim kriticnim mjestima samostalno koriste, što opet znaci, da je toj kategoriji osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima onemoguceno slobodno kretanje.

Kod oba ova rješenja, važno je napomenuti da prednja ivica trotoara, preko koje se silazi na pješacki prelaz, odnosno penje sa pješackog prelaza na trotoar, ne smije biti viša od 2 cm. Samo toliku visinsku razliku u nivoima tla, lica u invalidskim kolicima u stanju su da bez icije pomoci, dakle potpuno samostalno, savladaju. Ako je ta razlika u visinama veca, za njeno savladivanje neophodna im je pomoc trecih lica.

Kako se najveci broj saobracajnih nesreca u kojima stradaju pješaci dešava upravo na pješackim prelazima, to bi ove, u cilju povecanja bezbjednosti, trebalo opremiti semaforima i natpisima na kolovozu, kojima se od pješaka zahtijeva da prije stupanja na dio kolovoza oznacen pješackim prelazom, pogledaju u smjeru iz kog im dolaze vozila. Semafore bi trebalo, zbog slijepih lica, koja pipkanjem štapom nisu u stanju da osjetite razliku u visini trotoara i pješackog prelaza od 2 cm, opremiti i zvucnim signalom, koji bi ih upozoravao da su u blizini pješackog prelaza i davao im znak kada preko njega mogu preci.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije