EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Predgovor autora knjige

Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti  dio su svake društvene zajednice.  Te cinjenice postao sam svjestan 1983.godine tokom post diplomskog studija na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Prof. dr Dušan Moškon u okviru predmeta Humanizacija grajenega okolja skrenuo je tada moju pažnju na hendikepirana lica i  njihove probleme. Rezultat  toga bio je seminarski  rad pod naslovom:  “Osobe sa smanjenim  tje esn m sposobnostima kao ucesnici  u stacionarnom saobracaju”, napisan 1985.g.

Tokom prikupljanja gradje za taj  rad uocio sam nekoliko iznenadjujucih cinjenica:

–  do momenta budenja moga interesovanja za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (1984.g.) na ulicama Sarajeva vidio sam nekolicinu invalida – amputiraca koji  su koristili  štake,  ali  nikada niti  jednog u invalidskim kolicima. Stoga sam bi osklon misliti  da njih u Sarajevu nema, što je, naravno,  bilo pogrešno i  daleko od stvarnoga stanja;

– na Arhitektonskom fakultet u u Sarajevu o arhitektonskim barijerama nije bilo govora niti  na dodiplomskom niti  na ostdiplomskom studiju;

– u to vrijeme ni u jednoj  biblioteci  u Gradu nije se mogao naci niti  jedan naslov koji  bi  sa arhit ektonskog stanovišta tretirao problematiku vezanu za život  i  rad hendikepiranih lica, a ta situacija i danas je neizmjenjenom;

– u Statistickom zavodu Bosne i Hercegovine nisu se mogli pronaci bilo kakvi podaci o brojnosti ovih lica; – nije postojala zakonska regulativa koja bi regulirala oblasti lijecenja, školovanja, rada, rekreiranja, integriranja u okruženje – jednom rjecju sveukupnog življenja ove društvene kategorije.

Pitanje koje mi se nakon ovih saznanja samo po sebi nametnulo bilo je: Zašto je to tako? Potom: Da li sam bio u pravu kada sam mislio da osobâ umanjenih tjelesnih sposobnosti vezanih za invalidska kolica u Sarajevu nema?

Više je no ocigledno da sam tada bio u krivu. A bio sam stoga, što sam bio dio društvene zajednice koja o ovoj svojoj kategoriji nije uopce vodila brigu niti su je se njeni problemi doticali.

Ono što sam kao pojedinac u cilju mijenjanja takvog stanja mogao uciniti bilo je publicirati seminarski rad. To sam putem udruženjâ koja okupljaju tjelesno hendikepirana lica i pokušao uraditi. Pomanjkanje novca onemogucilo je u toj namjeri i njih i mene, a od tadašnjih izdavaca niko nije bio zainteresiran za objavljivanje knjižice takvog sadržaja.

Netom završeni rat prouzrocio je invaliditet ogromnog broja ljudi. Time je natjerao pojedine državne organe na mijenjanje svog stava spram ove problematike.

Nažalost, povecani stepen brige prema osobama umanjenih tjelesnih sposobnosti još uvijek nije institucionaliziran.

Na tom polju ostaje mnogo toga da se uradi, a prije svega novom zakonskom regulativom stvore pravne osnove njihove potpune društvene jednakopravnosti.

Ova knjiga moj je moralni dug prema osobama umanjenih tjelesnih sposobnosti, kao i prema svima nama koji idemo u godine u kojima cemo im se pridružiti. Nastajala je dugo i još uvijek je ne smatram završenom. Veoma korisne sugestije u cilju njenog poboljšanja i veliku pomoc u radu pružili su mi recenzenti Prof. dr Živojin Vekic, dipl.ing.arch., redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Prof. dr Jelica Karlic-Kapetanovic, dipl.akad.arh., redovna profesorica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Doc. dr sci. med. Ismet Gavrankapetanovic, docent Medicinskog fakulteta u Sarajevu i direktor Klinike za ortopediju Klinickog centra Koševo u Sarajevu, te im na ovom mjestu iskazujem svoju zahvalnost.

Knjiga pokušava razbiti neka uvriježena mišljenja i stereotipe o hendikepiranim licima. Svojim sadržajem namijenjena je prije svega projektantima i studentima arhitekture. U njoj ce korisne podatke i sugestije pronaci i mnogi drugi, koji se u odredenim prilikama mogu pojaviti u ulozi investitora. Zasigurno bi je, medutim, trebalo da procitaju i oni koji (ne)donošenjem zakona odlucuju o nacinu življenja osoba umanjenih tjelesnih sposobnosti.

 

Doc. dr Emir Fejzic, dipl.ing.arch.

Sarajevo, 2000.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije