EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish
  • PRISTUPAČNOST KROZ PRIMERE

Mjesta za zaustavljanje i parkiranje putničkih automobila kojima se prevoze osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti

Veoma izražen problem na koji nailaze osobe umanjenih tj el esni h sposobnosti, prilikom korištenja putnickih automobila, jeste nedostatak odgovarajucih – širih mjesta za zaustavljanje i parkiranje vozila koja ona koriste. Naime, teško pokretne ili nepokretne osobe, bilo da su u ulozi vozaca ili suvozaca, ulaženje ili izlaženje iz putnickog automobila obavljaju po odredenoj proceduri, pri cemu im je potrebno više mjesta nego zdravim ljudima i pri cemu vrata vozila moraju otvoriti u potpunosti.

Teško pokretne osobe najprije izbacuju štake (ili drugo ortopedsko pomagalo) izvan automobila, okrecu se u sjedištu i potom lagano napuštaju vozilo. Za tu operaciju potrebno im je dosta vremena i oko 90 cm slobodnog prostora na onoj strani vozila na kojoj izlaze.

Nepokretne osobe najprije uzimaju sklopljena invalidska kolica sa zadnjeg sjedišta automobila i kroz širom otvorena vrata izbacuju ih van vozila. Potom ih raspakuju i dovode u položaj koji je za svakog pojedinca, indivudualno posmatrano, najpogodniji za prebacivanje sa sjedišta automobila na sjedište invalidskih kolica i lagano se prebacuju. Na kraju zatvaraju vrata automobila. Za ovakav postupak izlaženja, odnosno obratnim redosljedom, za postupak ulaženja u automobil, nepokretnim osobama, u zavisnosti od vrste i stepena njihovog invaliditeta, potrebno je veoma mnogo vremena i minimalno 120 cm širok pojas slobodnog prostora na onoj strani putnickog automobila na kojoj izlaze.

Hendikepiranim osobama u procesu izlaženja iz putnickog automobila, veoma cesto pomažu treca lica, pa nedovoljno dimenzioniran prostor može biti uzrok velikih poteškoca ili fizickog oštecivanja susjednih parkiranih automobila.

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije