EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanishSwedish

Poznavanjem prava protiv samovolje operatera

Ako želi jednostrano da izmeni uslove ugovora, operater mora najmanje mesec dana ranije da o tome obavesti pretplatnika na „pogodan način”. – Ukoliko se to korisniku ne dopada, ima prava da bez naknade raskine ugovor.

Premda su mobilne veze postale deo gotovo svačije svakodnevice, fiksni priključci još nisu odslužili svoje. U Srbiji se pomalo stidljivo, ali sigurno nazire ozbiljna konkurencija dosadašnjem jedinom operateru u, kako kažu pravilnici Republičke agencije za elektronske telekomunikacije (RATEL), „javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji”.

Za sada je konkurencija u liku „Orion telekoma”, sa potpuno drugačijom tehnologijom funkcionisanja i nedovoljno razvijenom mrežom pokrivenosti. Ali, sa davanjem licence „Telenoru” i za fiksnu telefoniju, realno je da će uskoro u ovoj zemlji brdovitog Balkana proraditi i treći operater.

I dok žestoka konkurencija u fiksnoj telefoniji jednog dana ne postane naša svakodnevica, korisnike od sadašnjih operatera štiti Zakon o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik RS 44/2010).

Zaštita prava korisnika i pretplatnika se regulišu većim brojem članova (od 105 do 123).

Vaša prava i obaveze operatera

– Operater i korisnik obavezno potpisuju ugovor u pisanoj formi;

– Operater ima obavezu da jasno i nedvosmisleno obaveštava korisnike o uslovima zaključenja ugovora;

– Cenovnik i uslovi ugovora moraju biti javno dostupni (ko nađe na njihovim internet stranama za manje od minut, dobije aplauz, isto kao i na sajtovima mobilnih operatera);

– Ako želi da jednostrano izmeni uslove ugovora, operater je dužan da najmanje mesec dana ranije obavesti pretplatnika na pogodan način. Korisnik ima pravo da bez naknade raskine ugovor, ako mu se te izmene ne sviđaju;

– Operater je dužan, da na zahtev korisnika izda račun sa detaljnom specifikacijom pruženih usluga i to kako bi korisnik mogao jednostavnije da proveri iznos na računu (ne morate im davati posebno obrazloženje);

– Pretplatnici imaju pravo da operateru podnesu prigovor u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana dospeća računa, odnosno dana pružene usluge (ako imate primedbu na uslugu, ne morate da platite ceo iznos računa, već samo deo koji je nesporan. Ako osporavate ceo račun onda platite prosečno zaduženje za poslednja tri meseca;

– Operater je dužan da vam u roku od 15 dana dostavi odgovor na vaš prigovor (u pisanom obliku, a ne da vas neko obaveštava telefonom);

– Ako ste blagovremeno uputili prigovor i platili deo koji smo prethodno naveli, operater ne sme da vam potpuno obustavi komunikaciju. U obavezi je da vam omogući prijem poziva i pozivanje službi za hitne intervencije;

– Operater mora da vam, bez naknade omogući skrivanje identifikacije, kao i da vam omogući odbijanje poziva bez identifikacije (ovo se odnosi i na međunarodne pozive). O ovim uslovim i ograničenjima, u obavezi je da javno objavi informacije;

– O zlonamernim i uznemirujućim pozivima pisanim putem obaveštavate svog operatora. Ako ste poziv primili od korisnika drugog operatera, onda je vaš u obavezi da o tome obavesti operatera pozivaoca;

– U javnom telefonskom imeniku se ne mogu naći vaši podaci, a da prethodno niste dali saglasnost (ne piše da mora pisanim putem, ali insistirajte). Datu saglasnost možete u bilo kom trenutku da opozovete.

Oba operatera koji trenutno pružaju usluge fiksne telefonije („Telekom” i „Orion telekom”), na svojim internet stranama imaju opšte uslove pružanja i korišćenja usluga koji se nalaze tako što u pretraživač na njihovom sajtu ukucate „opšti uslovi” ili ih možete naći u donjem delu naslovne strane operatera.

Prigovarajte samo pisanim putem

Podsećamo vas da prigovore pišete u obliku pisanih predstavki, potpišete se i napišete adresu. Iskopirajte ličnu kartu i, naravno, potrudite se da dokumentujete sve što tvrdite.

U slučaju da niste zadovoljni odgovorom, sledi vam dopisivanje sa Republičkom agencijom za elektronske telekomunikacije (RATEL). Na njihovoj internet strani imate obrazac prigovora:

http:/­/portal.ra­tel.rs/cyr/complai­nt/comp­laint/­form

Zanimljivo je da je Zakon, u članu 113. stav 6. rekao tačno ovako:

„Pretplatnik kome je odbijen prigovor može se obratiti Agenciji ili drugom telu radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora ili pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odgovora operatora na prigovor, odnosno 15 dana od dana isteka roka u kojem je operator bio dužan da se izjasni o prigovoru.”

Ko bi trebalo da bude to „drugo telo radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora” i zašto se pre suda ne obratiti samo RATEL-u, najbolje će znati zakonodavac.

Kako se žaliti RATEL-u

Ako se od ponuđene tri varijante odlučite za RATEL, preporučujemo da im pišete u vidu pisanih predstavki na adresu: Republička agencija za elektronske telekomunikacije, ul. Višnjićeva 8, 11000 Beograd.

Od broja u kome smo pisali o mobilnim operaterima i pravima korisnika broj kontakt centra ostao je isti: 011/3242-673.

Agencija na internet strani ima mogućnost toka vašeg predmeta, na linku:http://portal.ratel.rs/cyr/

Zavodni broj možete dobiti ako im lično predate prigovor ili vam neko elektronskom poštom dostavi broj ili ako se obratite sa zahtevom da vas pisanim putem obaveste o broju vašeg predmeta.

Na vama je da odaberete neki od tri ponuđena predloga, sve dok se posredstvom fiksne ili mobilne telefonije ne omogući da to saznate na brži način.

SAVET: Ne zaboravite, najpre dopisivanje sa operaterom, pa onda sa drugima.

Izvor: Politika/Redakcija „Potrošača”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 - 2013 TURIZAM ZA VAS I NAS. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Izradio Web Genije